• วันที่ 18 เมษายน 2562 รศ. ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล และคณะ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเท้ายายม่อม พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรและหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์แป้งเท้ายายม่อมตำบลบ้านปึก จ.ชลบุรี

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับ นายศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร ที่ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท-เอก

 • นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์” “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒” Botanical Art Thailand 2019 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork

 • Seed Banking Workshop

  118-22 February 2019 Two staff from Department of Plant_Science, Faculty of Science, Mahidol_University, Asst. Prof. Dr. Sasivimon Swangpol and Dr. Saroj Ruchisansakun, along with other 24 colleagues from 14 institutes attended the hands-on workshop on Seed Banking organised by QSBG,…

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง From_Science_to_Startups โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. เคตะ โอโน่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12-18 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

 • การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

  อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 รอบต่อไป 26-28 มีนาคม 2562 นักศึกษาคนไหนสนใจ ติดต่อ saroj.ruc@mahidol.edu

 • IBD2019 – 22-24 May 2019

  International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019 “Biodiversity for Sustainable Bioeconomy” 22-24 May 2019 Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, กรุงเทพมหานคร กำหนดการรับผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://ibd2019.org/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IBD2019 Secretariat Tel : 66.2.564.6700 ext. 3379-3382 Fax :…

 • The 13th Botanical Conference of Thailand (BCT 13)

  The 13th Botanical Conference of Thailand 14-15 July 2562 At the Faculty of Science Srinakharinwirot University Website: bct13.science.swu.ac.th Facebook: BCT13 Line: @bct13 หรือ qr Code ทุกช่องทาง deadline for submission 15 March 2019 Early Bird now-30 January 2019 More Info 02-6495000…

 • The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes

  The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes Asia Hotel, Bangkok, Thailand. December 2-4, 2019 organized by Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University and International Society for Horticultural Science (ISHS) For more info pls contact: Assoc. Prof.…