• งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13: The 13th Botanical Conference of Thailand 

  ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botanical Conference of Thailand 14-15 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านสามารถลงทะเบียน* ส่งบทคัดย่อ และ/หรือ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ Website: bct13.science.swu.ac.th Facebook: BCT13 Line: @bct13 หรือ qr Code ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่…

 • IBD2019 22-24 พฤษภาคม 2019

  International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019 “Biodiversity for Sustainable Bioeconomy” 22-24 พฤษภาคม 2019 Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, กรุงเทพมหานคร กำหนดการรับผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://ibd2019.org/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 66.2.564.6700 ต่อ 3379-3382 Fax : 66.2.564.6701-5 อีเมล์…

 • ตารางเรียน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561-2562

  Required Courses provided by other Departments SCBC203 Basic Biochemistry [3(3-0-6)] SCBC204 Basic Biochemistry Laboratory [1(0-3-1)] SCMA382 Experimental Design [3(3-0-6)] ENGE 103 Economics in Everyday Life [3(3-0-6)] LAEN 262 Listening and Speaking [2(1-2-3)] LAEN 338 Elective Presentation in English [2(1-2-3)] วิชาบังคับ…

 • Botanical Art Thailand 2019

    นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์” “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒” Botanical Art Thailand 2019 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork

 • การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

  การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ 2 ท่านจาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญไปเล่าประสบการณ์การทำงานวิจัยใน การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 127 ตึกศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล เรื่อง “ความหลากหลาย วิวัฒนาการ ชีววิทยาการผสมเกสร และแนวทางการอนุรักษ์พืชสกุลเทียน (Impatiens: BALSAMINACEAE) ในประเทศไทย” ผศ. ดร. ศศิวิมล…

 • The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes

  งานประชุม The 1st International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes จัดโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Society for Horticultural Science (ISHS) ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/bgl2019/ ติดต่อ: รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ อีเมล์: bgl2019thailand@gmail.com

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรงระบบ TCAS TCAS1    Portfolio     รับสมัคร 3 ธ.ค. – 14 ธค. 61 TCAS2    Quota          รับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62 TCAS3 Co-Direct Admission   รับสมัคร 17 เม.ย. – 29 เม.ย. 62   สมัครทางออนไลน์ พร้อม…