• ดูงาน หอพรรณไม้ BKF

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม พานักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปดูงานหอพรรณไม้ Bangkok Forest Herbarium (BKF) โดยมี ดร.สมราน สุดดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ของไทย ให้ความรู้แก่นักศึกษาและนำชมหอพรรณไม้

 • นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์” “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒” Botanical Art Thailand 2019 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork

 • Seed Banking Workshop

  118-22 February 2019 Two staff from Department of Plant_Science, Faculty of Science, Mahidol_University, Asst. Prof. Dr. Sasivimon Swangpol and Dr. Saroj Ruchisansakun, along with other 24 colleagues from 14 institutes attended the hands-on workshop on Seed Banking organised by QSBG,…

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง From_Science_to_Startups โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. เคตะ โอโน่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12-18 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 31

  ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562จัดโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดความรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ (ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้)ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ http://plantscience.sc.mahidol.ac.th/?page_id=393&lang=th

 • การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

  อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 รอบต่อไป 26-28 มีนาคม 2562 นักศึกษาคนไหนสนใจ ติดต่อ saroj.ruc@mahidol.edu

 • งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13: The 13th Botanical Conference of Thailand 

  ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botanical Conference of Thailand 14-15 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านสามารถลงทะเบียน* ส่งบทคัดย่อ และ/หรือ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ Website: bct13.science.swu.ac.th Facebook: BCT13 Line: @bct13 หรือ qr Code ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่…

 • IBD2019 22-24 พฤษภาคม 2019

  International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019 “Biodiversity for Sustainable Bioeconomy” 22-24 พฤษภาคม 2019 Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, กรุงเทพมหานคร กำหนดการรับผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://ibd2019.org/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 66.2.564.6700 ต่อ 3379-3382 Fax : 66.2.564.6701-5 อีเมล์…

 • ตารางเรียน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561-2562

  Required Courses provided by other Departments SCBC203 Basic Biochemistry [3(3-0-6)] SCBC204 Basic Biochemistry Laboratory [1(0-3-1)] SCMA382 Experimental Design [3(3-0-6)] ENGE 103 Economics in Everyday Life [3(3-0-6)] LAEN 262 Listening and Speaking [2(1-2-3)] LAEN 338 Elective Presentation in English [2(1-2-3)] วิชาบังคับ…

 • Botanical Art Thailand 2019

    นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์” “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒” Botanical Art Thailand 2019 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork