ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ครั้งที่ 30
ถ่ายทอดความรู้โดย รศ. ดร. ครรชิต  ธรรมศิริ(ผู้เชียวชาญด้านกล้วยไม้)
สถานที่อบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์(วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้แต่บัดนี้