รศ. ดร. พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
ตึก N ชั้น 3 ห้อง N307
โทรศัพท์ +66 2 2015237
โทรสาร +66 2 3547172

อีเมล์ puangpaka.ump@mahidol.ac.th
(หัวหน้าภาควิชาพฤกดษศาสตร์)

การศึกษา

B.Sc (Botany) Chulalongkorn University
M.Sc. (Botany) Chulalongkorn University
D.E.A. (Traitment des mati?res premi?res v?g?tales) INPT France
Ph. D. (Sciences des agroressources) INPT France

งานวิจัยที่สนใจ

• Plant cytogenetics and Plant molecular cytogenetics

• Chromosome technology for plant research: Plant cytotaxonomy, Plant improvement, Phylogeny and evolution, Environmental monitoring and Genomic characterization

ประวัติการทำงาน

• 1995 – Lecturer, Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University
of Science, Mahidol University , Thailand

• 1999- Assistant professor, Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University

• 2005 -2008 Head of Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University

• 2004 – Associated Professor, Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University

• 2013 – Head of Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University

ทุนวิจัย

• 1992-1995 Aid de la recherche d’ European sweet sorghum network

ผลงานตีพิมพ์บางส่วน

Soontornchainaksaeng P, Chaiyasut K. 1996. Cytogenetic study of some Thai species of flowering plants in Thailand. Thai  Forest Bull.(Botany) 24: 50-61.

Soontornchainaksaeng P, Chaiyasut K. (1999) Cytogenetic investigation of some Euphorbiaceae in Thailand. Cytologia 64: 229-234.

Soontornchainaksaeng P, Chaicharoen S, Sirijuntarut M, Kruatrachue M. (2000) In vitro studies on the effect of light intensity on growth of Vanda coerulea and Phuis tankervilliaeScience Asia. Vol. 24.

Boonyawanich S, Kruatrachue M, Upathum S, Soontornchainaksaeng P, Pokethitiyook P. (2001), The effect of Carbamate Insecticide on the Growth of Three Aquatic Plant Species: Ipomoea aquatica, Pistia  stratiotes and Hydrocharis dubiaScience Asia Vol. 27 No. 2: 99-104.

Soontornchainaksaeng, P, Jenjittikul T, Senakul C, Thongpubal W. (2001) Cytogenetic study of Euphorbiaceae in Thailand. In Research reports 2001, V. Baimai and R. Kumhom (eds.). pp. 99-106. Biodiversity Research and Training Program (BRT). Jirawat Express Co., Ltd., Bangkok.

Soontornchainaksaeng, P, Chantaranothai P, Senakun C. (2003) Cytogenetic Study and Taxonomic Consideration in Some Taxa of Mallotus Lour. (Euphorbiaceae) in Thailand. Thai  Forest Bull. (Botany) 31: 113-122.

Soontornchainaksaeng P, Chantaranothai P, Senakun C. (2003). Genetic Diversity of Croton  (Euphorbiaceae) in Thailand. Cytologia 68 (4): 379-382.

Soontornchainaksaeng, P. (2005) Reports on chromosome numbers of plants in Thailand. BRT Program. Bangkok. Chuan Printing press Ltd., Part. Bangkok. 102p.

Soontornchainaksaeng, P, Chantaranothai P, Senakun C. (2007) Cytological investigation of Macaranga in comparisonMallotus(Euphorbiaceae) in Thailand. Thai  Forest Bull. (Botany).

Soontornchainaksaeng, P, Chantaranothai P, Senakun C. (2007) Cytological investigation of Macaranga in comparisonMallotus(Euphorbiaceae) in Thailand. Thai  Forest Bull. (Botany).

Soontornchainaksaeng, P, Jenjittikul T. Karyological Study of Jatropha L. (Euphorbiaceae) In Thailand. (2007) Thai  Forest Bull. (Botany) 105–112.

Promkaew N, Soontornchainaksaeng P, Jampathong S. (2010) .Toxicity and Genotoxicity of Pendimethalin in Maize and Onion. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 44 (1-2) : 1010-1015.

Soontornchainaksaeng P, Jenjittikul T. (2010) Chromosome number variation of phytoestrogen-producing Curcuma (Zingiberaceae) from Thailand. J.Nat. Med  64:370-377.

Kaensaksiri T, Soontornchainaksaeng P, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S. (2011) In vitro clonal propagation of Centella asiatica (L.) Urban using shoot tip explants pre-treated with thidiazuron. Medicinal plants 3(1): 47-52.

Kaensaksiri T, Soontornchainaksaeng P, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S. (2011) In vitro induction of polyploidy in Centella asiatica (L.) Urban. Plant Cell Tiss Organ Cult. DOI 10.1007/s11240-011-9969-8.

Soontornchainaksaeng P, Anamthawat-Jónsson. (2011) Ribosomal FISH mapping reveals hybridity in phytoestrogen producing Curcuma species from Thailand. Plant Syst Evol 292:41-49.

Soonthornkalump S., Chuenboonngarm N., Soontornchainaksaeng P., Jenjittikul T., and Thammasiri K.  Effect of Colchicine Incubation Time on Tetraploid Induction of Kaempferia rotunda.  Acta Hort. (ISHS) 2014; 1025: 89-92.

Nopporncharoenkul N., Soontornchainaksaeng P., Jenjittikul T., Chuenboonngarm N. and Viboonjun U. (2016) Kaempferia simaoensis(Zingiberaceae), A New Record for Thailand: Evidence from Nuclear ITS2 Sequence Analyses. Thai Journal of Botany.; 8 (1): 81-91.

Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul T., Anamthawat-Jónsson, K. and Soontornchainaksaeng, P. (2016). Natural triploidy in phyto-oestrogen producing Curcuma species and cultivars from Thailand. Euphytica, 208: 47-61. (DOI 10.1007/s10681-015-1497-x).

Soonthornkalump S., Soontornchainaksaeng P., Jenjittikul T., Thammasiri K. and  Chuenboonngarm N.  (2016) In vitro mutagenesis using gamma irradiation in Kaempferia rotunda L. Thai Journal of Botany; 8 (1): 101-110.

Jeangkhwoa P., Bandhaya A., Umpunjun P., Chuenboonngarm N. and Panvisavas N. (2017) Identification of Cannabis sativa L. Using the 1-kbTHCA synthase-fluorescence in situ Hybridization Probe.  Science and Justice.; 57:101-106.

Nopporncharoenkul, N., Chanmai J., Jenjittikul, Kesara Anamthawat-Jonssons, and Soontornchainaksaeng, P. (2017). Chromosome number variation and polyploidy in 19 Kaempferia (Zingiberaceae) taxa from Thailand and one species from Laos
J. Syst. Evol. 9999 (9999): 1–11, 2017 (doi: 10.1111/jse.12264).

Soonthorrnkalump S.,  Chuenboonngarm N., Jenjittikul T.,  Thammasiri K. and 
Soontornchainaksaeng P.  Morphological and Stomatal Guard Cell Characteristics of
in vitro Kaempferia rotunda L. (Zingiberaceae) through Colchicine Induced Polyploidy.  Walailak J. Sci. & Tech. 2017; 14(3): 235-242.

Chuengpanya R., Chuenboonngarm N., Thammasiri K., Jenjittikul T., Soontornchainaksaeng P. and Muengkrut A. Investigation of colchicine incubation time on the regeneration rate of Globba williamsiana ‘Dok Khao’. Acta Hortic. 1167. ISHS 2017. DOI 10.17660.

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

Puangpairote, T., Sri-aram, S., Bua-pet, P., Soontornchainaksaeng, P.and Jenjittikul, T. (2003). Karyotype Studies of Some Crinum spp. The 4th Science Exhibition 2003, Faculty of Science, Mahidol University, THAILAND.

Puangpairote, T. and Soontornchainaksaeng, P. (2004). Application of the modified allium test using Allium sp. for screening of toxicity and genotoxicity of zinc plating wastewater pretreatment. The 20th Anniversary of DPST Scholarship. April 1-2, 2004, IMPACT Meung-Thong Tha-nee, Nonthaburi Province, THAILAND.

Duangnet J, Prathanturarug S, Soontornchainaksaeng P. (2007)  Mutational Breeding of Curcuma longa for Medicinal purposes using colchicines and Gamma Rays. 2007. The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences: Pharmacy for Sustainable Development. In Celebration of The Auspiciuos Occation  of The 80th Birthday of King Bhumipol. November 21-24.

Puangpairote, T., Soontornchainaksaeng, P., Anamthawat-Jónsson, K. and
Jenjittikul, T. (2009). Cytogenetic characterization of Paphiopedilum(ORCHIDACEAE) in Thailand (Abstract). In: The 3rd Botanical Conference of Thailand, March 25-27, 2009, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, THAILAND. Page 15.

Puangpairote, T., Soontornchainaksaeng, P., Anamthawat-Jonnson, K. and
Jenjittikul, T. (2010).  Karyology of some slipper orchids (Paphiopedilum
spp.) using conventional and enzymatic squash technique. The 5th   Conference on Science and Technology for Youth, March 19-20, 2010, Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Bangna, Samutprakan Province, THAILAND.

Chanmai J, Jenjittikul T, Soontornchainaksaeng P. (2012) Genome size chromosome number and leave character of KaempferiaProceeding of STT 38, Chiangmai University, Chiangmai, Thailand.

Chuengpanya, R., Chuenboonngarm, N., Jenjittikul, T., Thammasiri, K., Umpunjun, P., and Muangkroot, A. (2014). Effects of N6-benzyladenine on Globba siamensis Hemsl. in vitro culture. In: The 40th Congress on Science and Technology of Thailand. T. Vilaivan & P. Potiyaraj (Eds.), pp. 468–474. The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King, and Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen. (Proceeding).

Chuengpanya, R., Chuenboonngarm, N., Jenjittikul, T., Thammasiri, K., Umpunjun, P., and Muangkroot, A.  2014. Effects of N6-benzyladenine on micropropagation of Globba williamsiana ‘Dok Khao’. In: Proceedings of the 9th Botanical Conference of Thailand. T. Boonkerd et al (Eds.), pp. 1–13. Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University. Bangkok. (Proceeding).

Nopporncharoenkul N, Jenjittikul T, Soontornchainaksaeng P. (2014) Cytogenetic characters of Curcuma candida (Wall.) Techaprasan &Škorničk (Zingiberaceae). 16th Flora of Thailand Conference, Royal Botanic Gardens, Kew. UK. 7-12 September 2014. p.32.

Puangpairote T, Jenjittikul T, Marknoi C, Anamthawat-Jónsson K,  Soontornchainaksaeng P (2014) Karyological investigation of some phytoestrogen-producing Curcuma in Thailand. 16th Flora of Thailand Conference, Royal Botanic Gardens, Kew. UK. 7-12 September 2014. p.17.

Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul, T. and Soontornchainaksaeng, P. (2015). Local utilization and variation of phytoestrogen-producing Curcuma (wan-chak-motluk) in Thailand. The 7th International Symposium on the Family Zingibeaceae, August 17-21, 2015, The Empress Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai Province, THAILAND.

Thammasiri K., Cordova L.B., Kongsawadworakul P., Chuenboonngarm N., Jenjittikul T.,  Soontornchainaksaeng P., Viboonjun U., Muangkroot A.  Cryopreservation of Arundina graminifolia Protocorms using Encapsulation-dehydration, droplet-vitrification, and Cryo-plate Methods. The 42th Congress on Science and Technology of Thailand, KU., 30 Nov – 2 Dec 2016.- A comparative study of droplet-vitrification, encapsulation-dehydration, and cryo-plate methods for cryopreservation of Arundina graminifolia protocorms.

Nopporncharoenkul N, Jenjittikul T, Soontornchainaksaeng P. (2017) Karyological study of pollen from three rare precocious flowering Kaempferia species in Thailand. SCANDEM 2017, The 68th Annual conference of the Nordic Microscopy Society, Reykjavik, Iceland, 5th-9th June 2017.

Puangpairote T., Anamthawat-Jonsson K. and Soontornchainaksaeng P. (2017) Polyploidy in Phytoestrogen Producing Curcuma from Thailand. SCANDEM 2017, The 68th Annual conference of the Nordic Microscopy Society, Reykjavik, Iceland, 5th-9th June 2017.

Puangpairote T., Anamthawat-Jonsson K. and Soontornchainaksaeng P. (2017) Karyomorphological analysis of Papiopedilum from Thailand. SCANDEM 2017, The 68th Annual conference of the Nordic Microscopy Society, Reykjavik, Iceland, 5th-9th June 2017.

Puangpairote T., Anamthawat-Jonsson K. and Soontornchainaksaeng P. (2017) Polyploidy in Phytoestrogen Producing Curcuma from Thailand. SCANDEM 2017, The 68th Annual conference of the Nordic Microscopy Society, Reykjavik, Iceland, 5th-9th June 2017.

บทความและหนังสือ

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง 2542  กัญชงและกัญชา วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 หน้า 44-46.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง 2544. การเติบโตและการแบ่งเซลล์ (Cell division). ใน พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง เชิญโชค ศรขวัญ ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และสมคิด สมานวรกุล เอกสารประกอบการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในงานประชุมวิชาการโครงการ สควค. ครั้งที่ 5 พฤษภาคม 2544 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน้า ชีววิทยา 1-19.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง 2545. เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์. ใน  พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง และเชิญโชค ศรขวัญ (บรรณาธิการ) หนังสือประกอบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กระจกและเลนส์ กรดและเบส และ ภาคตัดกรวย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 1-59.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง และ Kesara Anamthawat-Jonsson. 2551. เทคนิค การเตรียมโครโมโซมพืช. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก ราชเทวี กทม. 120 หน้า.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง และ Kesara Anamthawat-Jonsson. 2552. เทคนิค FISH และการศึกษาโครโมโซมพืช. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก ราชเทวี กทม. 186 หน้า.

ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์พวงผกา  สุนทรชัยนาคแสง*, เกษรา อนามธวัช จอนสัน, ทยา  เจนจิตติกุล. 2552. การศึกษาคุณลักษณะทางเซลล์พันธุศาสตร์ ของกล้วยไม้รองเท้านารีในประเทศไทย. บทคัดย่อ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก ราชเทวี กรุงเทพมหานคร. หน้า p15.

ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, พวงผกา  สุนทรชัยนาคแสง, ทยา  เจนจิตติกุล, มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล, ชื่นจิต  บุญเฉิด, มลวิภา  วงษ์สกุล, สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์, วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ, บัวรอง  ลิ่วเฉลิมวงศ์, ยุพิน  สังวรินทะ, ลักขณา  หิมคุณ, อาภรณ์  จันท์จารุณี, อภิชาติ  สุขสำราญ, สมทรง  ลาวัณย์ประเสริฐ, กิติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, บังอร  ศรีพานิชกุลชัย. 2552. โครงการวิจัยและพํมนาว่านชักมดลูกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ.การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรมครั้งที่ 2. 19-20 มีนาคม 2552. ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติหน้า 184-190.

พวงผกา  สุนทรชัยนาคแสง, ทยา  เจนจิตติกุล และ จรัล  มากน้อย 2555. ชนิด สายพันธุ์และลักษณะของว่านชักมดลูก ใน “หนังสือการคัดเลือกว่านชักมดลูกเพื่อบ่งชี้คุณภาพวัตถุดิบจากลักษณะสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางเคมี” พิมพ์ที่บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด กรุงเทพฯ หน้า 1-45

งามนิจ ชื่นบุญงาม พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง* ทยา เจนจิตติกุล ครรชิต ธรรมศิริ ศศิวิมล แสวงผล สมภพ ประธานธุรารักษ์ (2556)  การอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น พืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืชที่มีศักยภาพเป็นไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดกาญจนบุรี เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์ จังกวัดกาญจนบุรี 21-23 ธันวาคม 2556.

ทยา เจนจิตติกุล พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง* ครรชิต ธรรมศิริ งามนิจ ชื่นบุญงาม ศศิวิมล แสวงผล สมภพ ประธานธุรารักษ์  วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล (2556)  ความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ ปกปักพันธุกรรมพืช อพ. สธ. พื้นที่กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (กกส. สทพ. นทพ. บก. ทท.) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์ จังกวัดกาญจนบุรี 21-23 ธันวาคม 2556.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง งามนิจ ชื่นบุญงาม และ ทยา เจนจิตติกุล (2556) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในจังหวัดกาญจนบุรี จากยอดเขาถึงใต้ทะเล ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก 5 การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์ จังกวัดกาญจนบุรี 21-23 ธันวาคม 2556. หน้า 128-137.

พวงผกา  สุนทรชัยนาคแสง, ทยา  เจนจิตติกุล และ ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ (2557). สมุนไพรว่านชักมดลูก: สายพันธุ์ในประเทศไทย. ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี, หน้า 283-299.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง 2557 กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืชมีดอก พิมพ์ครั้งที่ 3 บริษัทสำนักพิมพ์ท้อปจำกัด กรุงเทพมหานคร 400 หน้า