“#ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”
           ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน นำโดยกรมป่าไม้ และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 จากโรงเรียนสาธิตเกษตร และโรงเรียนสังกัด สพฐ. อีก 5 โรงเรียน รวม 60 คน เข้าร่วมโครงการ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 3 วัน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล “พฤกษศาสตร์ในสวน จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรก โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ โดยภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ น้อง ๆ ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับพืชที่พบได้ทั่วไปในสวนจำนวน 5 วงศ์ วาดภาพ และฝึกทำพันธุ์ไม้อัดแห้งด้วยแผงอัดพันธุ์ไม้ขนาดกะทัดรัด จากนั้นจึงอวดฝีมือในการทำงานศิลปะจากดอกไม้ทับแห้ง เด็ก ๆ ได้ทั้งความรู้ ความสนุก และยังได้ของที่ระลึกกลับบ้านถุงใหญ่

You missed