“จากงานวิจัย สู่มือเกษตรกร”
ทีมงานของมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมนาหัวข้อ “การจัดการลมร้อนด้วยเทคนิคการโชยน้ำ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ภายใต้การสนับสนุนของ @Winrock International และทีมงาน #thaiRAIN

แหล่งที่มา 1
แหล่งที่มา 2

You missed