พบกับพี่ใบเตย​ ศิษย์เก่าปริญญาโท​ สาขาวิชา​ วิทยาการพืช​ หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​

#พฤกษศาสตร์พื้นบ้านมารู้จักอีกสาขาหนึ่งของวิชาพฤกษศาสตร์​ที่น่าจะถูกใจ​ ใครที่ชอบวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืช​ และในขณะเดียวกัน​ ก็สนใจ​ ภาษา​ วัฒนธรรม​ รวมทั้งการแบกเป้เร่ร่อนพบปะพูดคุยกับคนในท้องถิ่น​ เรียนรู้บริบทความหลากหลายของภูมิปัญญาที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแยกไม่ได้

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3782405158463657