Author: Sombat Sriwanngarm

รศ. ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมนาหัวข้อ “การจัดการลมร้อนด้วยเทคนิคการโชยน้ำ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

“จากงานวิจัย สู่มือเกษตรกร” ทีมงานของมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมนาหัวข้อ “การจัดการลมร้อนด้วยเทคนิคการโชยน้ำ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ภายใต้การสนับสนุนของ @Winrock International และทีมงาน #thaiRAIN แหล่งที่มา 1 แหล่งที่มา…

แสดงความยินดีกับ นายโมกข์เมธา มีจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากค่าย พสวท. ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ “กรีน” โมกข์เมธา (ยืนขวาสุด) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทีมนักศึกษา ป.ตรี โครงการ พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล โชว์สกิล Pitching สุดเจ๋งในหัวข้อ “อึ้งกะอึ่ง” คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 38แหล่งที่มา

การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเตมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 12

6-8 มิถุนายน 2567คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม #อนุกรมวิธานและซิสเตมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เจนจิตติกุล co-author ในผลงานที่นำเสนอโดยนายณัฐพลนพพรเจริญกุล ศิษย์เก่าของภาควิชา ซึ่งได้รับรางวัล Best Oral Presentationแหล่งที่มา

อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเชิญจากมูลนิธิเกตส์เข้าร่วมประชุมเรื่องกล้วยป่า ณ ประเทศมาเลเซีย

3-5 มิถุนายน 2567 อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากมูลนิธิเกตส์เข้าร่วมประชุมเรื่องกล้วยป่า ณ ประเทศมาเลเซีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุลเป็นผู้แทน 2 ใน 5 คนจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นในโครงการเพื่อการสำรวจ เก็บตัวอย่าง อนุรักษ์ และปรับปรุงพันธุ์กล้วยการค้า จากพันธุกรรมกล้วยป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประชุมคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว…

ร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติ “Korean Academy of Asthma, Allergy and Clinical Immunology (KAAACI) Seoul International Congress 2024” ณ Grand Walkerhill Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567ทีมวิจัยโรคภูมิแพ้ ประกอบด้วยนักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Allergy Lab โดยมี Principle Investigator / อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัต สงนวล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยวิจัยโอมิกส์ระดับเซลล์และชีววิทยาเชิงระบบของโรค (Single-Cell Omics and Systems Biology of diseases) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ…

อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เข้าประชุมเรื่องการทำวิจัย ณ Naturalis Biodiversity Center เมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ

Day 1: อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เข้าประชุมเรื่องการทำวิจัย ณ Naturalis Biodiversity Center เมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนักศึกษาทั้งสองจะฝึกงานเป็นเวลา 3 เดือน โดยทุนสนับสนุนจากโครงการ Mahidol University Scholarship for Academic staff and Postgraduate Student Mobility Program. Day 2:…

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

“#ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน นำโดยกรมป่าไม้ และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 จากโรงเรียนสาธิตเกษตร และโรงเรียนสังกัด สพฐ. อีก 5 โรงเรียน…

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกงานที่กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

#Work_Experienceหลักสูตร วท.บ. พฤกษศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เลือกฝึกงานใดๆ ก็ได้ เป็นวิชาเลือก ก่อนที่จะขึ้นปี 3 และลงวิชาฝึกงาน #Training ที่เป็นวิชาบังคับ วันนี้ ณภัทร และยศพัฒน์ เริ่มฝึกงานที่ #กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โดยจะได้มีโอกาสฝึกใช้กล้อง stereozoom กำลังขยายสูง เพื่อถ่ายภาพเมล็ดวัชพืช และศึกษาตัวอย่างวัชพืช และทำโครงงานเล็กๆ…

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#25thSciExวันนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ นำเสนอผลงานครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษาอย่างยอดเยี่ยม ใน #นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล#ปิดแล็บ อย่างเป็นทางการ#Congratulations!!แหล่งที่มา

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2567

23 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ถือโอกาสกำหนดให้เป็นปัจฉิมนิเทศบัณฑิตของภาควิชาฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่ศิษยเก่า พี่สุวัจชัย ลีจ้อย (รหัส 48) และพี่บูม ณัฐพล นพพรเจริญกุล (รหัส 53) ศิษย์เก่า ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับน้องๆ ว่าที่บัณฑิต ถึงชีวิตที่เริ่มต้นอีกครั้งหลังก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ในงาน #ปัจฉิมนิเทศ 2567 แหล่งที่มา

You missed