คณาจารย์นักวิจัยจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาพืชสมุนไพรและพืชเสพติดทางการแพทย์

ที่มา: คลิก #MoUพัฒนาพืชสมุนไพ…