เดือน: มิถุนายน 2023

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

แสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ปวีณา …