เดือน: พฤษภาคม 2024

ร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติ “Korean Academy of Asthma, Allergy and Clinical Immunology (KAAACI) Seoul International Congress 2024” ณ Grand Walkerhill Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567ทีมวิ…

อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เข้าประชุมเรื่องการทำวิจัย ณ Naturalis Biodiversity Center เมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ

Day 1: อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค…

You missed