เดือน: พฤษภาคม 2023

ร่วมยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ และยินดีกับว่าที่บัณฑิตปีการศึกษา 2565

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับก…

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร & เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ & เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาภาควิช…

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ 3 หลักสูตร เข้ารับการประเมิน AUNQA โดยผู้ประเมินผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายคณะ/สถาบัน

22-23 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาพฤกษ…

You missed