Month: January 2023

เชิญติดตามชมย้อนหลัง “เที่ยวทั่วไทยไปกับเปราะ”

เชิญติดตามชมย้อนหลัง “เที่ยวทั่วไทยไปกับเปราะ” โดยจอมยุทธ์สำนักหมื่นบุปผา นำโดยเจ้าสำนัก อาจารย์ทยา ศิษย์เอก อาจารย์สาโรจน์ และศิษย์ดาวรุ่ง บูม

ผลการแข่งขัน ตอบคำถามทางวิชาการ “ต้นนี้ ชื่ออะไร ครั้งที่ 2” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สืบเนื่องจากวันที่ 21 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรสกุล ผู้ดำเนินการ จัดให้มีกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ “ต้นนี้ ชื่ออะไร ครั้งที่ 2” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ผ่าน Webex และ ลิงค์ Kahoot ผู้ร่วมการแข่งขันจะต้องยืนยันตัวตน และต้องตอบ 60 คำถามจาก 60 ภาพที่มี…

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ในโอกาสได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ในโอกาสได้รับ #รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ประเภท ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่มครูและคณาจารย์ ระดับจังหวัด

สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 5 (BAT 2023)

กำหนดการจัดงาน: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พิธีเปิด: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) สถานที่จัดนิทรรศการ: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC- Bangkok Art and Culture Centre) และ/หรือ ออนไลน์ (จะแจ้งให้ทราบต่อไป) คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติ หัวข้อนิทรรศการ: พืชเขตร้อนของโลก…