ผลงานวิจัย

Animal pollinators, including bats, play a crucial role in the reproduction of flowering plants. Learn how these often…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2023


#speciesnovum No. 15 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science Argyreia decemloba Traiperm,…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2022


#speciesnovum No. 14 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science #เปราะผาสุก Kaempferia caespitosa…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2022


#speciesnovum No. 13 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science #ดอกดินอรุณรุ่ง…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022


#speciesnovum No. 12 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science #ดอกดินใบข้าว หรือ Kaempferia…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022


#speciesnovum No. 11 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science #เครือพูศิริกัญญา…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันพุธที่ 28 กันยายน 2022


#speciesnovum No. 10 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science “#จิงจ้อภาชี” (Argyreia suddeeana…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2022


#speciesnovum No. 9 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science #เครือเศวตภูลังกา Argyreia…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2022


#speciesnovum No. 8 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science #กล้วยนาคราช หรือ #Musa #serpentina…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022


#speciesnovum No. 7 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science “#เครือพูพวงผกา” (#Argyreia…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2022


#speciesnovum No. 6 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science #ดอกดินทยา หรือ Kaempferia…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2022


#speciesnovum No. 5 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science #เปราะราตรี หรือ Kaempferia…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2022


#speciesnovum No. 4 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science #กล้วยศรีน่าน Musa nanensis…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2022


#speciesnovum No.3 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science พืชชนิดใหม่ของโลก “#บุปผานรา”…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2022


#speciesnovum No. 2 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science #เครือพูดอกหอม หรือ Argyreia…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2022


#speciesnovum No. 1 in celebration of the 30th Anniversary of Mahidol Plant Science “#เทียนทยา” พืชชนิดใหม่ของโลก…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2022