เดือน: ตุลาคม 2020

ร่วมยินดีกับ น.ส.​กานต์พิชชา​ วายุเวช​ บัณฑิตปริญญาตรี​ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง​ ในการประกวด Young​ Rising​ Star​s​ of​Science

ที่มา: https://www.facebook.co…

ขอแสดงความยินดีกับ​ รศ.​ ดร.​ปวีณา​ ไตรเพิ่ม​ ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคณะ​ ประเภทคณาจารย์ประจำ​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: https://www.facebook.co…

ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.​ ดร.ศศิวิมล​ แสวงผล​ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น​ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: https://www.facebook.co…

มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ​ รศ.​ ดร.พวงผกา​ อัมพันธ์จันทร์​ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา​ฯ และแสดงความยินดีกับ ผศ.​ ดร.อัญชีรา​ วิบูลย์จันทร์​ หัวหน้าภาควิชาท่านใหม่

รศ.​ ดร.ครรชิต​ ธรรมศิริ​ เป็น…