เดือน: กรกฎาคม 2020

ทีม​กรีนโซลูชั่นเข้าพบ​ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Knowledge Exchange for Innovation Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​

22​ กรกฎาคม​ 2563ทีม​กรีนโซลูช…

ผลงานของนักศึกษา​หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก​ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น​ ประจำปี​การศึกษา​ 2563

ผลงานของนักศึกษา​ #หลักสูตรเทค…