Category: recent

ร่วมฉลอง 30 ปีการก่อตั้งภาควิชาฯ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมนักศึกษา

🧑‍🎓ให้น้องได้เรียนอย่างที่ฝัน🧑‍🎓 🎊ร่วมฉลอง 30 ปี การก่อตั้ง ภาควิชาพฤกษศาสตร์🌳คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 🌟Since… โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2022

มหิดลสารฉบับล่าสุดเล่าเรื่องการพัฒนายาย้อมผมจากเทียนกิ่ง (เฮนน่า) โดยทีม start up ภาควิชาพฤกษศาสตร์

#PlantBiz มหิดลสารฉบับล่าสุดเล่าเรื่องการพัฒนายาย้อมผมจากเทียนกิ่ง (เฮนน่า) โดยทีม start up ภาควิชาพฤกษศาสตร์ นำทีมโดย… โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2022

วิชา SCPL502 Ethnobotany นำนักศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในหมู่บ้านไทยทรงดำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

วิชา SCPL502 Ethnobotany นำนักศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในหมู่บ้าน #ไทยทรงดำ อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2022

เปิดตัวหนังสือ “เทียนในประเทศไทย”ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

25 พฤศจิกายน 2565 เปิดตัวหนังสือ #เทียนในประเทศไทย ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พบผู้เขียน ดร.ปิยะเกษตร สุขสถาน และ… โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2022 📚🌷 เปิดตัวหนังสือ #Impatiens_of_Thailand หนังสือที่รวบรวม #พืชสกุลเทียน ในประเทศไทย ฉบับปกแข็ง พร้อมภาพประกอบ 4 สี ทั้งเล่ม มีเนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์…

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาจัดกิจกรรม “เดินแรลลี่นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17”

26 พ.ย. 2565 วิชาพืชและมนุษย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาจัดกิจกรรม “… โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022

นิทรรศการมหิดลวิชาการ 2565 (Open House 2022)

นิทรรศการมหิดลวิชาการ 2565 หรือที่บางคนจะคุ้ยเคยกันในชื่อว่างาน Open House ที่ในปีนี้กำหนดให้จัดในวันศุกร์และเสาร์ที่ 27-28 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้จัดนิทรรศการที่อาคาร SC4 ชั้น 2 โดยจัดแบ่งเป็นโซนของงานวิจัยต่างๆของภาควิชาฯ ได้แก่ อนุกรมวิธานพืช กายวิภาคศาสตร์พืช สรีรวิทยาพืช สีย้อมผมที่ผลิตจากพืช เซลล์วิทยา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แล็บทดสอบความเป็นพิษ เป็นต้นด้วยความร่วมมือกันของคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ที่ช่วยอธิบายให้ความรู้แก่ผู้สนใจเยี่ยมชมมากมายทำให้นิทรรศการสำเร็จได้ด้วยดี

ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 13.00-14.00 น. ณ ห้อง N300 คณาจารย์ บุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณาจารย์ให้โอวาท มอบของที่ระลึก รับประทานอาหารร่วมกัน และถ่ายภาพร่วมกัน อรชพร  ศรีพวาทกุล : ถ่ายภาพ

งานเกษียณอายุงานประจำปี 2565

“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้เป็นวันงานเกษียณประจำปี 2565 แก่คณาจารย์ บุคลากร ที่เกษียณอายุงาน โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ ผศ. ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ นำทีมบุคลากรร่วมมุฑิตาจิตยินดี มอบของที่ระลึก อวยพรผู้เกษียณ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์

18 กันยายน พ.ศ. 2565 หวนมาบรรจบ ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้ง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นภาควิชาพฤกษศาสตร์ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ต่อจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไหว้ครูภาควิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2565

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล ภาควิชาพฤกษศาสตร์จึงได้กำหนดวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.…