Category: Uncategorized-th

ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์

18 กันยายน พ.ศ. 2565 หวนมาบรรจบ ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้ง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นภาควิชาพฤกษศาสตร์ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ต่อจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไหว้ครูภาควิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2565

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล ภาควิชาพฤกษศาสตร์จึงได้กำหนดวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.…

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ 2565

ภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมาไม่นานนี้ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ได้พบปะ พูดคุย ทำความรู้จักคุ้นเคยกันหลังจากผ่านช่วงการระบาดหนักของโรคโควิด19 กันมา กิจกรรมจัดบริเวณ อาคารเรียนรวม(ตึกกลม) และสวนป่าของคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท รายละเอียดกิจกรรมได้แก่ 09.00-10.00…

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพฤกษศาสตร์ชุมชน”

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพฤกษศาสตร์ชุมชน”ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในกิจกรรมมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยคณาจารย์ และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ อาทิ1. สอนวิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium)2. สอนวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษา (specimens) และ3. สอนการสำรวจความหลากหลายโดยใช้ iNaturalist ซึ่งเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกที่ช่วยให้คุณสามารถระบุชนิดของพืช และสัตว์ที่อยู่รอบตัว โดยการเชื่อมต่อกับชุมชนของนักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยากว่า 400,000 คน ที่สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นการบันทึกและแบ่งปันการสังเกตของคุณ จะช่วยสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเพื่อทำความเข้าใจและปกป้องธรรมชาติได้ดีขึ้น iNaturalist เป็นความคิดริเริ่มร่วมกันของ…

บุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เนื่องในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ (หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์) พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม โดยถวายพานพุ่มราชสักการะ ต่อด้วยถวายราชสดุดี จากนั้นถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ณ…

รำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

บุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมพิธีมอบรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022 พร้อมกับรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022 ยกย่องผู้ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ วันอังคารที่ 20…

การอบรม​ Graphical Abstract

การอบรม​#Graphical_Abstract 11-12 กรกฎาคม​ 2565 ผศ.​ ดร.ศศิวิมล​ แสวงผล​ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ และ​ น.ส.​ ภัทรสุภางค์​ คงคาเนรมิต​ งานสื่อสารองค์กร​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ เป็นวิทยากร​อบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดทำ​ Graphical​ Abstract​ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์” จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

NIA ขอแสดงความยินดีกับ “แอดวานซ์ กรีนฟาร์ม” ได้รับการร่วมลงทุน 28 ล้านบาท

NIA ขอแสดงความยินดีกับ “แอดวานซ์ กรีนฟาร์ม” ได้รับการร่วมลงทุน 28 ล้านบาท. “แอดวานซ์ กรีนฟาร์ม” (Advanced GreenFarm) เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสายเกษตรสัญชาติไทย หนึ่งในบริษัทที่ผ่านการบ่มเพาะและการเร่งเติบโตจากโครงการ SPACE-F ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนสตาร์ทอัพด้านธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการร่วมลงทุน 28 ล้านบาทในรอบ Seed Round ไปเป็นที่เรียบร้อย. “แอดวานซ์ กรีนฟาร์ม” เน้นการเพาะเลี้ยงวูฟเฟีย หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ผำหรือไข่น้ำ ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่พบแถบลุ่มน้ำโขง เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงระดับซูเปอร์ฟู้ด มีโปรตีนต่อน้ำหนักแห้งสูง…

ปัจฉิมนิเทศ 2565

ปัจฉิมนิเทศศิษย์รัก​ 4​ หน่อ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ชัยวัฒน์ ทวีไทย วิภาดา สุขแสนศรี พชรวรรณ สอนโยธา พรหมพร นุ่มเออ ที่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แข็งแรงในอนาคตอันใกล้นี้ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตรหัส​ 61​ อยู่ห่างกันวันนี้ภาคเลี้ยงข้าว​ ส่งอาหารค่ำให้ถึงบ้าน

Startup จากหน่วย Green Solutions for Future Living​ ของภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหิดล

Startup จากหน่วย Green Solutions for Future Living​ ของภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ได้เข้าแข่งขันในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) 2022 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา​ และผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำมาใช้ต่อยอดไอเดียและพัฒนานวัตกรรมต่อไป ทีม Colorganic นำความรู้ทางด้านสมุนไพร​ โดยใช้ใบต้นเทียนกิ่ง​บดแห้ง ด้วยวิธีจากภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทำเฮนน่า​ มาผสมกับเทคโนโลยี polymer…