• เยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเรื่องกำเนิดโลก​ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

  ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3459872614050248 นักศึกษาวิชานิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ​ของ​พืช​ เยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเรื่องกำเนิดโลก​ กำเนิดสิ่งมีชีวิต​ กำเนิดมนุษย์​ ระบบนิเวศทั่วโลก​ มาถึงป่าของประเทศไทย​ และพระราชภารกิจของในหลวงรัชกาลที่​ ๙

 • สำรวจพรรณไม้ในเขต อช. น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  ที่มา https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3454624101241766 อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พากลุ่มนักศึกษาออกสำรวจความหลากหลายของพรรณไม้ในเขต อช. น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 • มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการอุดมศึกษา ที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่เยาวชนและประชาชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์การลงมือทำ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ต่อไป รูปแบบของกิจกรรมในงานเป็นเทศกาลทางวิทยาศาสตร์ (science festival) ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในรูปแบบทันสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม (Interactive exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะของกำลังคนของประเทศในศตวรรษ ที่…

 • นักวิจัยไทยพิสูจน์พบ ‘บัวหิน’ เป็นไม้หัวชนิดใหม่ของโลก

  ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3427452047292305 นักวิจัยไทยพิสูจน์พบ ‘บัวหิน’ เป็นไม้หัวชนิดใหม่ของโลก.ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล และ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการตีพิมพ์พืชสกุลสบู่เลือด (Stephania) หรือที่เหล่านักสะสมต้นไม้รู้จักกันก็คือ กลุ่มของบัวบกโขดและบอระเพ็ดพุงช้าง ในวารสาร Phytotaxa 464 (3) โดยพืชชนิดใหม่นี้มีชื่อว่า บัวหิน (Stephania Kaweesakii Jenjitt. & Ruchis.) หรือที่รู้จักกันในชื่ออื่นๆ คือ บัวผา บัวเงิน (Stephania nova) พืชชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันในท้องตลาดของนักสะสมไม้โขดมากว่า 10 ปี โดยไม่มีการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และเป็นที่สงสัยกันว่าน่าจะเป็นพืชชนิดใหม่ จากการตรวจสอบโดยละเอียด…

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล รับสมัคร นักศึกษา ตรี โท เอก

  ป. ตรี สาขาพฤกษศาสตร์ •TCAS1 1-25 ธันวาคม 2563 •TCAS3 7-15 พฤษภาคม 2564 https://tcas.mahidol.ac.th/ ป.โท สาขาวิทยาการพืช   (หลักสูตรนานาชาติ) ป.เอก สาขาพฤกษศาสตร์   (หลักสูตรนานาชาติ) https://graduate.mahidol.ac.th/

 • นิทรรศการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ 2563(SCMU Open house 2020)

  ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3410645068973003 นิทรรศการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ 2563 (SCMU Open House 2020) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแรงใจจัดแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชนผู้สนใจ ประกอบด้วยงานวิจัยทางด้าน Plant Molecular, Plant Cytogenetics, Plant Taxonomy, Plant Tissue Culture และอื่นอีกมากมาย

 • Mahidol Innovation for Campus Sustainability 2020

  ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3367443766626467 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องน้ำผึ้งและน้องเพชร นศ.ปี 2 กับนวัตกรรม #Eco_no_mow ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวด Mahidol Innovation for Campus Sustainability 2020 👍👍👍 และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา​ ผศ.​ ดร.วิษุวัต​ สงนวล​ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ และ Dr.​Tom Stewart จากคณะสิ่งแวดล้อมฯ

 • SCPL Mini Home Coming

  ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3366269956743848 Mini Home Coming ถูกจัดขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา การทำงาน ที่ถ่ายทอดจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสู่รุ่นน้องนักศึกษา ให้ได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยกันและกัน และนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ศิษย์เก่าจะได้พบเจอพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย

 • Talk with Kanchit Thammasiri, Orchid Lab, Plant Science, Mahidol University

  ผศ.ดร. ครรชิต ธรรมศิริ ห้องปฎิบัติการ#อนุรักษ์กล้วยไม้ #ภาควิชาพฤกษศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #PlantScience #Botany #Science #Mahidol #TCAS ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3366177346753109

 • บัวหิน Stephania kaweesakii Jenjitt. & Ruchis.

  ผศ.ดร. ทยา เจนจิตติกุล และ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก “#บัวหิน” Stephania kaweesakii Jenjitt. & Ruchis. ซึ่งพืชชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันในตลาดมาระยะใหญ่ๆแล้ว ในชื่อ บัวหิน บัวผา หรือ Stephania sp.nova. และจากการเปรียบเทียบลักษณะกับชนิดใกล้เคียงทั้งของไทยและประเทศข้างเคียงสามารถยืนยันได้ว่า Stephania ชนิดนี้เป็นชนิดใหม่ของโลก การค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าภาคตะวันตกของไทยและพื้นที่เขาหินปูนทั่วประเทศที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ​ การอนุรักษ์พื้นป่าโดยเฉพาะพื้นที่เขาหินปูนจึงมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของไทยและของโลก สำหรับชื่อ “kaweesakii” นั้นตั้งให้เป็นเกียรติแก่ คุณกวีศักดิ์ กีรติเกียรติ ผู้เก็บพรรณไม้ต้นแบบ อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.464.3.9