• MUSC​ Botanical​ Art​ Gallery

  28​ มกราคม​ 2563​ พิธีเปิด​นิ​ทร​ร​ศ​กา​ร​ภ​า​พ​ว​า​ด​พ​ฤ​ก​ษ​ศ​า​ส​ต​ร์​MUSC​ Botanical​ Art​ Galleryศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล​ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ​ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ​ รักษาการแทนอธิการบดีฯให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด​#นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ #MUSC_Botanical_Art_Gallery​จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์​ ด้วยความร่วมมือจากภาควิชาพฤกษศาสตร์​ นำ​ reprint ภาพวาดพฤกษศาสตร์​ เทคนิคสีน้ำ​ จำนวน​ 20​ ภาพซึ่งเป็นผลงานของ​ศิลปินไทย​ 8​ คน​มาจัดแสดงบริเวณชั้น​ 1​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ ภายในคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตพญาไทผู้สนใจ​สามารถเข้าชมได้ในเวลาราชการ​ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • ดูงานการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการฉายรังสีที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

  นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ ไปดูงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการฉายรังสีและงานวิจัยอื่นๆที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติขอขอบคุณ ดร.รพพน พิชา และอาจารย์วิชัย ภูริปัญญวานิช ที่มาบรรยายให้นักศึกษาฟังครับ

 • Cytogenetic and pollen identification of genus Gagnepainia (Zingiberaceae) in Thailand

  พืชในสกุล​ #กำเบ้อ​ (#Gagnepiania)​ มี​ 2​ ชนิด​ แต่คล้ายกันมาก​ ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องคือG. godefroyi (Baill.) K. Schum. ดอกสีขาว และG. harmandii (Baill.) K. Schum. ดอกสีเขียว ผลการศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์และเรณูของกำเบ้อโดย#ปารเมษฐ์_มูลแก้ว​ และคณะผู้วิจัยจาก​ #ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ช่วยให้นักพฤกษศาสตร์สามารถระบุกำเบ้อทั้งสองชนิดได้อย่างชัดเจน ปารเมษฐ์เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร​ วท.บ.​ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์​ผลงานของปารเมษฐ์และคณะผู้วิจัย​ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร​ #Comparative_Cytogenetics และออนไลน์แล้วที่https://compcytogen.pensoft.net/article/47346/

 • Plant Science MU TCAS63

  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีTCAS1 2-16 ธ.ค. 62 (สัมภาษณ์ 24 ธ.ค. 63)TCAS2 6 ก.พ.-23 มี.ค. 63TCAS3 17-27 เม.ย. 63TCAS4 7-20 พ.ค. 63ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://tcas.mahidol.ac.th/sc4-r1.html จำนวนที่เปิดรับ : 10 คน 1. วุฒิการศึกษาม.6เทียบเท่า ม.6ปวส.ปวช.อื่นๆ โปรดระบุ— 2. แผนการศึกษาวิทย์ – คณิตอื่น ๆ โปรดระบุเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์…

 • Paclobutrazol Application Improves Grain 2AP Content of Thai Jasmine Rice KDML105 under Low-Salinity Conditions

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิภา เดชพิทยานันท์ Sunipa Detpitthayanan​ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการพืช คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรือง Paclobutrazol Application Improves Grain 2AP Content of Thai Jasmine Rice KDML105 under Low-Salinity Conditions (การใช้ Paclobutrazol เพื่อช่วยเพิ่มความหอมของข้าว (2AP) ในข้าวหอม ภายใต้สภาพพื้นที่ทั่วไป) ในวารสาร Journal of Crop Science and Biotechnology 22(3) เดือนกันยายน 2019 โดยงานวิจัยนี้ พบว่าการพ่นสาร…

 • On scientific requirements for presentation of “new records”: the case of Dendrobium ruckeri (Orchidaceae)

  นางสาววิรตา รุจิชัยพิมล นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง On scientific requirements for presentation of “new records”: the case of Dendrobium ruckeri (Orchidaceae) ในวารสาร THAI FOREST BULL., BOT. 47(2): 152–158. ปี 2019 อ่านเพิ่มที่ https://doi.org/10.20531/tfb.2019.47.2.05

 • Congratulations​ to​ our​ class​ of​ 2019

  คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมยินดีกับบัณฑิตของภาควิชาฯที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้อง N300 Photo​ Cr.​ Lalita​ K.