Month: July 2019

สมัครงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)  รับหลายสาขา รวมถึง ป.ตรี พฤกษศาสตร์  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) รับสมัคร  2 ตำแหน่ง จบ ป.ตรี ทุกสาขา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร นักอนุกรมวิธานพืช 3 อัตรา  รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๓ อัตรา.pdf…