https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3324243374279840

รศ.​ ดร.ครรชิต​ ธรรมศิริ​ เป็นผู้แทนบุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ​ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ​ รศ.​ ดร.พวงผกา​ อัมพันธ์จันทร์​ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา​ฯ และแสดงความยินดีกับ ผศ.​ ดร.อัญชีรา​ วิบูลย์จันทร์​ หัวหน้าภาควิชาท่านใหม่ที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวาระ​ 4​ ปี​ ตั้งแต่วันที่​ 17​ ตุลาคม​ 2563​ นี้เป็นต้นไป

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3324243374279840