Category: ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ 2565

ภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมาไม่นานนี้ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ได้พบปะ พูดคุย ทำความรู้จักคุ้นเคยกันหลังจากผ่านช่วงการระบาดหนักของโรคโควิด19 กันมา กิจกรรมจัดบริเวณ อาคารเรียนรวม(ตึกกลม) และสวนป่าของคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท รายละเอียดกิจกรรมได้แก่ 09.00-10.00…

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพฤกษศาสตร์ชุมชน”

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพฤกษศาสตร์ชุมชน”ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในกิจกรรมมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยคณาจารย์ และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ อาทิ1. สอนวิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium)2. สอนวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษา (specimens) และ3. สอนการสำรวจความหลากหลายโดยใช้ iNaturalist ซึ่งเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกที่ช่วยให้คุณสามารถระบุชนิดของพืช และสัตว์ที่อยู่รอบตัว โดยการเชื่อมต่อกับชุมชนของนักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยากว่า 400,000 คน ที่สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นการบันทึกและแบ่งปันการสังเกตของคุณ จะช่วยสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเพื่อทำความเข้าใจและปกป้องธรรมชาติได้ดีขึ้น iNaturalist เป็นความคิดริเริ่มร่วมกันของ…

รำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

บุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมพิธีมอบรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022 พร้อมกับรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022 ยกย่องผู้ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ วันอังคารที่ 20…

VDO Special lecture โดย นางสาวพิรดา สุมานนท์

Special lecture วิชา Selected Topics in Plant Science (เฉพาะนักศึกษาในภาควิชา)“Taxonomy, Phylogeny, Evolution: filling the gaps in biodiversity knowledge”โดย นางสาวพิรดา สุมานนท์Aarhus Universitet, Denmark26 มกราคม เวลา 15.30-17.00

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์”
สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์
Botanical Art Thailand 2022

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ซึ่งก่อตั้งขึ้น ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน นักวิจัย และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อใช้ประกอบในห้องเรียน บทความวิจัย และเป็นงานอดิเรก กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีผลงานภาพวาดเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ณ…

Review พฤกษศาสตร์ มหิดล 2021 นายอธิกมาส ขำสุวรรณ ฝึกงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

Review พฤกษศาสตร์ มหิดล 2021นายอธิกมาส ขำสุวรรณฝึกงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่มา: https://fb.watch/69gLYEUGP4/

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ธรรมศิริ ในโอกาสเข้ารับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น

8​ เมษายน​ 2564ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ธรรมศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ในฐานะบุคคลที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8​ April​ 2021Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Kanchit Thammasiri​​ from the Department of…

พบกับพี่มิ้ม​ บัณฑิตสาขาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์

#นักชีววิทยาโมเลกุล #จบไปทำอะไร #นักวิจัย #plantscience#mahidol #botany #พฤกษศาสตร์ #มหิดล #TCAS #masterdegree ที่มา: https://fb.watch/4_fTtX_PIs/

You missed