Category: ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย(TURFPaG2022)

ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ที่ผ่านไปด้วยดี โดยมีท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งมีศิษย์เก่า รศ. ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี ศิษย์เก่าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ประจำ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความรู้บรรยายพิเศษ เรื่อง “อิทธิพลของแสงเทียมต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช” และการเสวนาจากรุ่นพี่สามสถาบัน “TuRFPaG Club: Three Beans’ Talk”…

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 คณาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์และสถาบันโภชนาการ มหิดล ร่วมกันถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับชุมชน เรื่องข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเท้ายายม่อม ที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา และกลุ่มเกษตรกร ต.บ้านปึก จ.ชลบุรี

วันที่ 31​ ก.ค.​ ถึง​ 3​ ส.ค.​ 2562 ทีมวิจัยอนุกรมวิธานกล้วยไม้ป่า​จากภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ​ จัด”#ค่ายเยาวชนรักษ์กล้วยไม้” โดยมีนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ​ เข้าร่วม​ 40​ คน

ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล และเครือข่าย วิทย์สานศิลป์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 หลักสูตรเบื้องต้น 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ หลักสูตรภาพวาดพฤกษศาสตร์โกอินเตอร์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562