Category: Uncategorized-en

รศ. ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมนาหัวข้อ “การจัดการลมร้อนด้วยเทคนิคการโชยน้ำ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

“จากงานวิจัย สู่มือเกษตรกร” ทีมงานของมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมนาหัวข้อ “การจัดการลมร้อนด้วยเทคนิคการโชยน้ำ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ภายใต้การสนับสนุนของ @Winrock International และทีมงาน #thaiRAIN แหล่งที่มา 1 แหล่งที่มา…

แสดงความยินดีกับ นายโมกข์เมธา มีจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากค่าย พสวท. ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ “กรีน” โมกข์เมธา (ยืนขวาสุด) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทีมนักศึกษา ป.ตรี โครงการ พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล โชว์สกิล Pitching สุดเจ๋งในหัวข้อ “อึ้งกะอึ่ง” คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 38แหล่งที่มา

อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเชิญจากมูลนิธิเกตส์เข้าร่วมประชุมเรื่องกล้วยป่า ณ ประเทศมาเลเซีย

3-5 มิถุนายน 2567 อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากมูลนิธิเกตส์เข้าร่วมประชุมเรื่องกล้วยป่า ณ ประเทศมาเลเซีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุลเป็นผู้แทน 2 ใน 5 คนจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นในโครงการเพื่อการสำรวจ เก็บตัวอย่าง อนุรักษ์ และปรับปรุงพันธุ์กล้วยการค้า จากพันธุกรรมกล้วยป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประชุมคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว…

ร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติ “Korean Academy of Asthma, Allergy and Clinical Immunology (KAAACI) Seoul International Congress 2024” ณ Grand Walkerhill Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567ทีมวิจัยโรคภูมิแพ้ ประกอบด้วยนักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Allergy Lab โดยมี Principle Investigator / อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัต สงนวล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยวิจัยโอมิกส์ระดับเซลล์และชีววิทยาเชิงระบบของโรค (Single-Cell Omics and Systems Biology of diseases) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ…

อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เข้าประชุมเรื่องการทำวิจัย ณ Naturalis Biodiversity Center เมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ

Day 1: อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เข้าประชุมเรื่องการทำวิจัย ณ Naturalis Biodiversity Center เมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนักศึกษาทั้งสองจะฝึกงานเป็นเวลา 3 เดือน โดยทุนสนับสนุนจากโครงการ Mahidol University Scholarship for Academic staff and Postgraduate Student Mobility Program. Day 2:…

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

“#ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน นำโดยกรมป่าไม้ และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 จากโรงเรียนสาธิตเกษตร และโรงเรียนสังกัด สพฐ. อีก 5 โรงเรียน…

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกงานที่กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

#Work_Experienceหลักสูตร วท.บ. พฤกษศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เลือกฝึกงานใดๆ ก็ได้ เป็นวิชาเลือก ก่อนที่จะขึ้นปี 3 และลงวิชาฝึกงาน #Training ที่เป็นวิชาบังคับ วันนี้ ณภัทร และยศพัฒน์ เริ่มฝึกงานที่ #กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โดยจะได้มีโอกาสฝึกใช้กล้อง stereozoom กำลังขยายสูง เพื่อถ่ายภาพเมล็ดวัชพืช และศึกษาตัวอย่างวัชพืช และทำโครงงานเล็กๆ…

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#25thSciExวันนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ นำเสนอผลงานครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษาอย่างยอดเยี่ยม ใน #นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล#ปิดแล็บ อย่างเป็นทางการ#Congratulations!!แหล่งที่มา

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2567

23 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ถือโอกาสกำหนดให้เป็นปัจฉิมนิเทศบัณฑิตของภาควิชาฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่ศิษยเก่า พี่สุวัจชัย ลีจ้อย (รหัส 48) และพี่บูม ณัฐพล นพพรเจริญกุล (รหัส 53) ศิษย์เก่า ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับน้องๆ ว่าที่บัณฑิต ถึงชีวิตที่เริ่มต้นอีกครั้งหลังก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ในงาน #ปัจฉิมนิเทศ 2567 แหล่งที่มา

The 23rd Scientific Illustration Workshop

ครบรอบ 25 ปี เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง วันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 หลักการและเหตุผล ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ เป็นภาพศิลป์ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปจากงานจิตรกรรมประเภทอื่น และใช้งานเพื่อให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ครอบคลุมหลายสาขาทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาพืช แมลง ปลา นก…

You missed