Month: July 2019

Job NEWS updated

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รับหลายสาขา รวมถึง ป.ตรี พฤกษศาสตร์ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) รับสมัคร 2 ตำแหน่ง จบ ป.ตรี ทุกสาขา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร นักอนุกรมวิธานพืช 3…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 หลักสูตรเบื้องต้น 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) หลักสูตรภาพวาดพฤกษศาสตร์โกอินเตอร์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 502 ชั้น…

You missed