Month: January 2020

ดูงานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

29 มกราคม อาจารย์สาโรจน์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

MUSC​ Botanical​ Art​ Gallery

28​ มกราคม​ 2563​ พิธีเปิด​นิ​ทร​ร​ศ​กา​ร​ภ​า​พ​ว​า​ด​พ​ฤ​ก​ษ​ศ​า​ส​ต​ร์​MUSC​ Botanical​ Art​ Galleryศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล​ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ​ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ​ รักษาการแทนอธิการบดีฯให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด​#นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ #MUSC_Botanical_Art_Gallery​จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์​ ด้วยความร่วมมือจากภาควิชาพฤกษศาสตร์​ นำ​ reprint ภาพวาดพฤกษศาสตร์​ เทคนิคสีน้ำ​ จำนวน​ 20​ ภาพซึ่งเป็นผลงานของ​ศิลปินไทย​ 8​ คน​มาจัดแสดงบริเวณชั้น​ 1​…

ดูงานการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการฉายรังสีที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ ไปดูงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการฉายรังสีและงานวิจัยอื่นๆที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติขอขอบคุณ ดร.รพพน พิชา และอาจารย์วิชัย ภูริปัญญวานิช ที่มาบรรยายให้นักศึกษาฟังครับ