Month: December 2020

ณัฐพล นพพรเจริญกุล นักซิสเทมาติกส์ ด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมและชนิดพันธุ์พืช

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3515208341850008 นักซิสเทมาติกส์ ผู้พิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก บนโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายหลายล้านชนิด ในการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ ๆ ผู้ที่ค้นพบจะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ และรู้จักสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์หรือไม่ ที่สำคัญคือรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ค้นพบเป็นชนิดพันธุ์ใหม่อย่างแท้จริง การรายงานการค้นพบนั้นเกี่ยวข้องกับการรายงานชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับความอยู่รอดของมนุษย์อย่างไร

ร่วมแสดงความยินดีกับ​ รศ.​ ดร.ครรชิต​ ธรรมศิริ​

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3515137178523791 ขอแสดงความยินดีกับ​ รองศาสตราจารย์​ ดร.ครรชิต​ ธรรมศิริ​ ในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น​นิสิตเก่าดีเด่น​ทางการเกษตรประเภท​นักวิชาการ/นักวิจัย​ ประจำปี​ พ.ศ.​2563​ จากสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Talk wiht Assoc. Prof.Nathinee Panvisavas, Forensic botany Lab, Plant Science Mahidol

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3511935978843911 รศ. ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส ห้องปฎิบัติการ#นิติพฤกษศาสตร์ #ภาควิชาพฤกษศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #PlantScience #Botany #Science #Mahidol #TCAS

หน่วย​ GSFL​ เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร​ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์​การ​แพทย์​

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3477157612321748 1​ ธันวาคม​ 2563 หน่วย​ GSFL​ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ นำโดย​ ผศ.​ ดร.ศศิวิมล​ แสวงผล​ และ​ ผศ.​ ดร.วิษุวัต​ สงนวล​ เข้าพบ​ ภญ.ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร​ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์​การ​แพทย์​ กระทรวง​สาธารณสุข​ เพื่อริเริ่มข้อตกลงร่วมงานโครงการวิจัยพิสูจน์เอกลักษณ์​ และจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา​กายวิภาคศาสตร์​ และชีวโมเลกุล

You missed