Month: August 2022

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ 2565

ภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมาไม่นานนี้ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ได้พบปะ พูดคุย ทำความรู้จักคุ้นเคยกันหลังจากผ่านช่วงการระบาดหนักของโรคโควิด19 กันมา กิจกรรมจัดบริเวณ อาคารเรียนรวม(ตึกกลม) และสวนป่าของคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท รายละเอียดกิจกรรมได้แก่ 09.00-10.00…

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพฤกษศาสตร์ชุมชน”

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพฤกษศาสตร์ชุมชน”ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในกิจกรรมมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยคณาจารย์ และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ อาทิ1. สอนวิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium)2. สอนวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษา (specimens) และ3. สอนการสำรวจความหลากหลายโดยใช้ iNaturalist ซึ่งเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกที่ช่วยให้คุณสามารถระบุชนิดของพืช และสัตว์ที่อยู่รอบตัว โดยการเชื่อมต่อกับชุมชนของนักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยากว่า 400,000 คน ที่สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นการบันทึกและแบ่งปันการสังเกตของคุณ จะช่วยสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเพื่อทำความเข้าใจและปกป้องธรรมชาติได้ดีขึ้น iNaturalist เป็นความคิดริเริ่มร่วมกันของ…