Month: October 2022

ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 13.00-14.00 น. ณ ห้อง N300 คณาจารย์ บุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณาจารย์ให้โอวาท มอบของที่ระลึก รับประทานอาหารร่วมกัน และถ่ายภาพร่วมกัน อรชพร ศรีพวาทกุล : ถ่ายภาพ

งานเกษียณอายุงานประจำปี 2565

“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้เป็นวันงานเกษียณประจำปี 2565 แก่คณาจารย์ บุคลากร ที่เกษียณอายุงาน โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ ผศ. ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ นำทีมบุคลากรร่วมมุฑิตาจิตยินดี มอบของที่ระลึก อวยพรผู้เกษียณ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้เป็นวันงานเกษียณประจำปี 2565 แก่คณาจารย์…