Month: August 2023

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดงาน Sci Comm Fest 2023 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนเบญจกิติ

ที่มา: Click here ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงาน #Sci_Comm_Fest_2023 ณอาคารพิพิธภัณฑ์สวนเบญจกิติ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรมการเสวนาบนเวทีในหัวข้อ “รู้ไหม? ศิลปะและวิทยาศาสตร์ไม่เคยแยกจากกัน” ร่วมออกบูธกับ #เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ #ชมรมพฤกษศาสตร์ศิลปินไทย และ #มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมทั้งจัดการอบรมวาดภาพสำหรับน้องๆ หนูๆ

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ 2566

ภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมาไม่นานนี้ ซึ่งเป็นโอกาสให้น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ได้พบปะ พูดคุย ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน โดยกิจกรรมจัดที่ห้อง N300, บริเวณใต้อาคารเรียนรวม(ตึกกลม) และสวนป่าของคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท รับประทานอาหารร่วมกัน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ

ที่มา: click นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าโอกาสเยี่ยมชมองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA), University of Toyama และภาคเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการวิจัยด้านอวกาศในสถานีอวกาศนานาติ (ISS) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพฤกษศาสตร์(นักเรียนทุนโครงการ JSTP-SCB) ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Exchange Program ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 21…

ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล นำทีมนักศึกษาเข้าพูดคุยแผนการทำงานใน Naturalis Biodiversity Center ประเทศเนเธอร์แลนด์

ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล นำทีมนักศึกษาเข้าพูดคุยแผนการทำงานใน Naturalis Biodiversity Center ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มา: click here

Startup จากหน่วย Green Solutions for Future Living ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup)

Startup จากหน่วย #Green_Solutions_for_Future_Living ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (#TED_Youth_Startup) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานกองทุนฯ ชั้น 1 อาคาร สวทช. (โยธี) ทีม Colourganic นำโดย น.ส. กชกร ผ่องใส (เสื้อสีขาว) นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ น.ส. ชรนันท์ บวรพงษ์สกุล นักศึกษาภาควิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ…