Month: September 2023

วุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ทีมวิจัยจากมหิดลที่เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีอวกาศของยุโรป (ESTEC) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่มา: click วุฒิภัทร อินทร์ทองคำ (จินหลง – ยืนที่ 3 จากซ้าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ เป็นหนึ่งในทีมวิจัยจากมหิดลที่เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีอวกาศของยุโรป (ESTEC) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำโดย ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ เพื่อทดลองนำ #ไข่น้ำ หรือ #ผักผำ (#Wolffia) พืชดอกที่เล็กที่สุดในโลกมาศึกษาชีววิทยาในสภาพอวกาศ ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการเพาะปลูกพืชอาหารในการเดินทางระหว่างดาวต่อไปในอนาคต

นักพฤกษศาสตร์พบศิลปิน เดอะซีรีส์ ep. 2 การบรรยาย “มรดกพืชพรรณและธัญญาหารของชาวสุวรรณภูมิ”

ที่มา: click นักพฤกษศาสตร์พบศิลปิน เดอะซีรีส์ ep. 2 การบรรยาย “#มรดกพืชพรรณและธัญญาหารของชาวสุวรรณภูมิ” มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 22 ท่าน รวมทั้ง “คุณสตังค์” จากรายการ #ภัตตาคารบ้านทุ่ง ที่ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ไม่ต่างจากผู้เข้าอบรมท่านอื่นที่กระตือรือร้นซักถามผู้บรรยายตลอดเวลาการอบรม นักพฤกษศาสตร์พบศิลปิน เดอะซีรีส์ ep. 2 การบรรยาย “#มรดกพืชพรรณและธัญญาหารของชาวสุวรรณภูมิ” มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 22 ท่าน รวมทั้ง “คุณสตังค์” จากรายการ #ภัตตาคารบ้านทุ่ง…

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “Ignite the future”

ที่มา: click วันที่ 16 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “Ignite the future” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์…

โครงการสร้างทักษะกระบวนการทางพฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โครงการสร้างทักษะกระบวนการทางพฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน เป็นโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางพฤกษศาสตร์ให้แก่เยาวชนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาไม่นาน กิจกรรมจะแบ่งออกเป็นฐานต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แก่– การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์– ลักษณะสัญฐานวิทยาของพืช– วงศ์พืชสำคัญ 10 วงศ์– การใช้งาน iNATURALIST– ปฏิบัติการ “รู้จักพรรณไม้”– กิจกรรม ทุบทุบทุบ Flower Print– กิจกรรม Vanilla infused in almond…

You missed