Month: November 2023

สำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนชาวกะหร่าง บ้านป่าละอูน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งที่มา: click 11-12 พฤศจิกายน 2566 การสำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนชาวกะหร่าง บ้านป่าละอูน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา #พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (นานาชาติ) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร.วรางรัตน์ ง่วนชู จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศิษย์เก่าและ #ethnobotanist พร้อมกับปราชญ์พื้นบ้าน คุณลุงปราโมทย์ จันทร์อุปถัมภ์ เป็นวิทยากรนำชม

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2566

แหล่งที่มา: click ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์รุ่นพี่ อาจารย์ และรุ่นน้องที่เพิ่งเข้าปีสองของภาควิชาฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาฯ ประจำปี 2566 ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้มีโอกาสทำความรู้จักกันและกัน โดยกิจกรรมฯครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นแกนนำจัดหาสถานที่ ที่พัก และการเดินทาง กำหนดเป้าหมายปลายทางที่จังหวัดประจวบคีรีขัณฑ์ ซึ่งมีสถานที่ให้ศึกษาเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ และพักที่ราชมงคลชมคลื่น บรรยากาศชื่นมื่น

You missed