Month: February 2024

แนะนำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC แนะนำจากอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาพรวมภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทำอะไร? เรียนอะไร? แนะนำจาก ผศ. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล แนะนำจาก ผศ. ศศิวิมล แสวงผล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี) แนะนำจาก ผศ. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ (หัวหน้าภาควิชาฯ) แนะนำจากรุ่นพี่ ปี 4 จากพี่แก้ม สุพรรณิการ์ พรหมขลิบนิล (น.ศ.ปี 4)-Plant Systematics Lab.…

MAS Camp 34

กิจกรรม MAS Camp หรือ Mahidol Alternative Science Camp คือ ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์โดยพี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาพาน้องไปรู้จักกับภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอีกมากมายเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสถึงความเป็น “ชาววิทยาฯมหิดล” อย่างแท้จริง อีกทั้งโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อสงสัยต่างๆรวมถึงการขอคำแนะนำจากรุ่นพี่ และความสนุกสนานอีกมากมายที่รอเหล่าน้องๆผู้มีพลังวิเศษมาร่วมกันทำภารกิจค้นหาความลับและผจญภัยในโลกเวทย์มนต์นี้!! สิ่งที่น้องๆ จะได้กลับไปจากการเข้าค่ายแมสแคมป์แมสใจครั้งที่ 34 ได้แก่ เกียรติบัตรเกียรติใจ ได้รับเสื้อค่ายที่ออกแบบโดยพี่ๆนักเวทย์ทีมอาร์ต ได้ค้นหาตัวเองว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ‘ใช่’…