Month: May 2024

ร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติ “Korean Academy of Asthma, Allergy and Clinical Immunology (KAAACI) Seoul International Congress 2024” ณ Grand Walkerhill Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567ทีมวิจัยโรคภูมิแพ้ ประกอบด้วยนักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Allergy Lab โดยมี Principle Investigator / อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัต สงนวล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยวิจัยโอมิกส์ระดับเซลล์และชีววิทยาเชิงระบบของโรค (Single-Cell Omics and Systems Biology of diseases) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ…

อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เข้าประชุมเรื่องการทำวิจัย ณ Naturalis Biodiversity Center เมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ

Day 1: อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เข้าประชุมเรื่องการทำวิจัย ณ Naturalis Biodiversity Center เมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนักศึกษาทั้งสองจะฝึกงานเป็นเวลา 3 เดือน โดยทุนสนับสนุนจากโครงการ Mahidol University Scholarship for Academic staff and Postgraduate Student Mobility Program. Day 2:…

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

“#ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน นำโดยกรมป่าไม้ และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 จากโรงเรียนสาธิตเกษตร และโรงเรียนสังกัด สพฐ. อีก 5 โรงเรียน…

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกงานที่กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

#Work_Experienceหลักสูตร วท.บ. พฤกษศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เลือกฝึกงานใดๆ ก็ได้ เป็นวิชาเลือก ก่อนที่จะขึ้นปี 3 และลงวิชาฝึกงาน #Training ที่เป็นวิชาบังคับ วันนี้ ณภัทร และยศพัฒน์ เริ่มฝึกงานที่ #กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โดยจะได้มีโอกาสฝึกใช้กล้อง stereozoom กำลังขยายสูง เพื่อถ่ายภาพเมล็ดวัชพืช และศึกษาตัวอย่างวัชพืช และทำโครงงานเล็กๆ…

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#25thSciExวันนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ นำเสนอผลงานครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษาอย่างยอดเยี่ยม ใน #นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล#ปิดแล็บ อย่างเป็นทางการ#Congratulations!!แหล่งที่มา

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2567

23 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ถือโอกาสกำหนดให้เป็นปัจฉิมนิเทศบัณฑิตของภาควิชาฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่ศิษยเก่า พี่สุวัจชัย ลีจ้อย (รหัส 48) และพี่บูม ณัฐพล นพพรเจริญกุล (รหัส 53) ศิษย์เก่า ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับน้องๆ ว่าที่บัณฑิต ถึงชีวิตที่เริ่มต้นอีกครั้งหลังก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ในงาน #ปัจฉิมนิเทศ 2567 แหล่งที่มา

You missed