Month: June 2024

รศ. ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมนาหัวข้อ “การจัดการลมร้อนด้วยเทคนิคการโชยน้ำ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

“จากงานวิจัย สู่มือเกษตรกร” ทีมงานของมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมนาหัวข้อ “การจัดการลมร้อนด้วยเทคนิคการโชยน้ำ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ภายใต้การสนับสนุนของ @Winrock International และทีมงาน #thaiRAIN แหล่งที่มา 1 แหล่งที่มา…

แสดงความยินดีกับ นายโมกข์เมธา มีจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากค่าย พสวท. ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ “กรีน” โมกข์เมธา (ยืนขวาสุด) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทีมนักศึกษา ป.ตรี โครงการ พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล โชว์สกิล Pitching สุดเจ๋งในหัวข้อ “อึ้งกะอึ่ง” คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 38แหล่งที่มา

การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเตมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 12

6-8 มิถุนายน 2567คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม #อนุกรมวิธานและซิสเตมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เจนจิตติกุล co-author ในผลงานที่นำเสนอโดยนายณัฐพลนพพรเจริญกุล ศิษย์เก่าของภาควิชา ซึ่งได้รับรางวัล Best Oral Presentationแหล่งที่มา

อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเชิญจากมูลนิธิเกตส์เข้าร่วมประชุมเรื่องกล้วยป่า ณ ประเทศมาเลเซีย

3-5 มิถุนายน 2567 อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากมูลนิธิเกตส์เข้าร่วมประชุมเรื่องกล้วยป่า ณ ประเทศมาเลเซีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุลเป็นผู้แทน 2 ใน 5 คนจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นในโครงการเพื่อการสำรวจ เก็บตัวอย่าง อนุรักษ์ และปรับปรุงพันธุ์กล้วยการค้า จากพันธุกรรมกล้วยป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประชุมคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว…

You missed