23 พฤษภาคม 2567
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ถือโอกาสกำหนดให้เป็นปัจฉิมนิเทศบัณฑิตของภาควิชาฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่ศิษยเก่า พี่สุวัจชัย ลีจ้อย (รหัส 48) และพี่บูม ณัฐพล นพพรเจริญกุล (รหัส 53) ศิษย์เก่า ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับน้องๆ ว่าที่บัณฑิต ถึงชีวิตที่เริ่มต้นอีกครั้งหลังก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ในงาน #ปัจฉิมนิเทศ 2567

แหล่งที่มา

You missed