วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม พานักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปดูงานหอพรรณไม้ Bangkok Forest Herbarium (BKF) โดยมี ดร.สมราน สุดดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ของไทย ให้ความรู้แก่นักศึกษาและนำชมหอพรรณไม้

You missed