ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาณิศา โอฬารานนท์ ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ต่างประเทศ) ในสาขาวิชา Plant Physiology ตามความต้องการของ Biotec (ทุนสนับสนุน EECi) ประจำปีการศึกษา 2562