27-28​ เมษายน​ 2562
ผศ.​ ดร.​ ศศิวิมล​ แสวงผล​ เป็นวิทยากร​อบรม “การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์”
จัดโดย​ สวนพฤกษศาสตร์​มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มีครูจากโรงเรียนมัธยม​ และเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์​ฯ​ เข้าร่วมการอบรมอย่างตั้งใจเป็นเวลา​ 2​ วันเต็ม