ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล และเครือข่าย วิทย์สานศิลป์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 หลักสูตรเบื้องต้น
24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ หลักสูตรภาพวาดพฤกษศาสตร์โกอินเตอร์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562