วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 คณาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์และสถาบันโภชนาการ มหิดล ร่วมกันถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับชุมชน เรื่องข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเท้ายายม่อม ที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา และกลุ่มเกษตรกร ต.บ้านปึก จ.ชลบุรี