วันที่ 10 สิงหาคม ทีมสำรวจพืชวศ์ผักบุ้ง #TaxonomyLab #AnatomyLab ออกเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่ จ. สระแก้ว