10-13 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร. ทยา เจนจิตติกุล และนักศึกษา เดินทาไปสำรวจความหลากหลายและนิเวศวิทยาขอพืชอันดับขิง ที่จังหวัดศรีสะเกษ