ดูงานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

29 มกราคม อาจารย์สาโรจน์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า