สานพฤกษศาสตร์ผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3 | Botanical Art Thailand 2020(BAW2020)

เลื่อนกำหนดส่งภาพ​ #Botanical_Art_Thailand_2020 วันสุดท้ายจากวันที่ 15 เป็น 20 กุมภาพันธ์ 2563

#สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์​ ครั้งที่​ 3

https://plantscience.sc.mahidol.ac.th/bat2020/call_for_entries.html?fbclid=IwAR34fvWKOEqfhdiVbmZrTVbFO-fgxNz6HpD34bGU6SR_RW4vX9f4gdE8310