ผลงานของนักศึกษา​ #หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ​ ที่มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อัญชีรา​ วิบูลย์จันทร์​ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.พนิดา​ คงสวัสดิ์วรกุล​
ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์​ และผู้เขียนร่วม​
ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก​ #รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น​ ประจำปี​การศึกษา​ 2562
ชมการนำเสนอออนไลน์ได้ในวันที่​ 14​ กรกฎาคม​ 2563​ นี้

Sae-Lim P., Naktang C., Yoocha T., Nirapathpongporn K., Viboonjun U., Kongsawadworakul P., Tangphatsornruang S., Narangajavana J. (2019) Unraveling vascular development-related genes in laticifer-containing tissue of rubber tree by high-throughput transcriptome sequencing. Current Plant Biology 9:100112.

ขอบพระคุณข่าวจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้พิจารณาคัดกรองวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว ซันหลาง ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่รอบการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังแบบออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc8Ste5ntNtK9BW5I…/viewform

HIGH-THROUGHPUT TRANSCRIPTOME SEQUENCING AND DISCOVERY OF VASCULAR DEVELOPMENT-RELATED GENES IN RUBBER TREE (HEVEA BRASILIENSIS)
MR. PAKATORN SAE – LIM
5937404 SCBT/M BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)