ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณอัจฉรา เมืองครุธ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณอัจฉรา เมืองครุธ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ”