ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.​ ดร.ศศิวิมล​ แสวงผล​ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น​ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ​ ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.​ ดร.ศศิวิมล​ แสวงผล​ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น​ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล

โพสต์โดย Plant Science @ Mahidol University เมื่อ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3324291914274986