แนะนำภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล 2563

เตรียมพร้อมสำหรับรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับผู้สนใจศึกษาด้านพืช

  • พฤกษศาสตร์เรียนอะไรกัน ?
  • เรียนที่ไหน ?
  • เรียนอย่างไร ?
  • เรียนจบแล้วทำอะไรได้ ?
  • ต่อยอดทางการศึกษาอย่างไร ?


ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3332701526767358