หน่วย​ GSFL​ เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร​ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์​การ​แพทย์​

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3477157612321748


1​ ธันวาคม​ 2563 หน่วย​ GSFL​ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ นำโดย​ ผศ.​ ดร.ศศิวิมล​ แสวงผล​ และ​ ผศ.​ ดร.วิษุวัต​ สงนวล​ เข้าพบ​ ภญ.ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร​ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์​การ​แพทย์​ กระทรวง​สาธารณสุข​ เพื่อริเริ่มข้อตกลงร่วมงานโครงการวิจัยพิสูจน์เอกลักษณ์​ และจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา​กายวิภาคศาสตร์​ และชีวโมเลกุล